امروز سه شنبه 16 آذر 1395
ورود اعضا
نام کاربری : رمز ورود : رمز خود را فراموش کرده اید؟

دوره های آزمون مجازی

جزوات کنکور تجربي دوره2

شروع ثبت نام : 1395/06/09 اتمام ثبت نام : 1396/06/09 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

جزوات کنکوررياضي دوره2

شروع ثبت نام : 1395/06/09 اتمام ثبت نام : 1396/06/09 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکورتجربي دوره 2

شروع ثبت نام : 1395/06/01 اتمام ثبت نام : 1396/05/10 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکور رياضي دوره2

شروع ثبت نام : 1395/06/01 اتمام ثبت نام : 1396/05/10 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکوررياضي دوره1

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکورتجربي دوره1

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

جزوات کنکوررياضي دوره 1

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

جزوات کنکورتجربي دوره 1

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

آزمونهاي سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

جزوات سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

آزمونهاي سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

جزوات سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

آزمونهاي سال دهم

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

جزوات سال دهم

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال
دانش آموزان برتر
رتبه های برتر کنکور مجازی

سینا پورخرازی

رتبه 1 کنکوررياضي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

حانیه منصور

رتبه 2 کنکوررياضي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

عطا فیروزی

رتبه 2 کنکوررياضي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

علی آذرمی

رتبه 3 کنکوررياضي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

نیما امیرجهادی

رتبه 1 کنکورتجربي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

نازیلا ممیز

رتبه 2 کنکورتجربي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

فلور بهرامی

رتبه 3 کنکورتجربي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

رزا منتظری

رتبه 1 آزمونهاي سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

مریم محمدزاده

رتبه 2 آزمونهاي سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

منصور حیدری

رتبه 3 آزمونهاي سال سوم رياضي
رتبه های برتر کنکور مجازی

نیکروز پایدار

رتبه 1 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

علی همتی

رتبه 2 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

نیما صبوری

رتبه 3 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

امین دائی سرخابی

رتبه 1 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

مسعود شفقی

رتبه 1 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

کیارش جابری

رتبه 2 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

انیس غلامی

رتبه 3 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

علیسان عزتی

رتبه 1 کنکورتجربي دوره 2
رتبه های برتر کنکور مجازی

الناز علیاری

رتبه 2 کنکورتجربي دوره 2
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهسا نایب

رتبه 3 کنکورتجربي دوره 2
رتبه های برتر کنکور مجازی

کسری صبح خیز

رتبه 3 کنکورتجربي دوره 2
رتبه های برتر کنکور مجازی

ملیسا شکری

رتبه 1 کنکور رياضي دوره2
رتبه های برتر کنکور مجازی

نادر فرسادی

رتبه 2 کنکور رياضي دوره2
رتبه های برتر کنکور مجازی

بهزاد مظاهری

رتبه 3 کنکور رياضي دوره2