امروز دوشنبه 03 آبان 1395
ورود اعضا
نام کاربری : رمز ورود : رمز خود را فراموش کرده اید؟

دوره های آزمون مجازی

جزوات کنکور تجربي دوره2

شروع ثبت نام : 1395/06/09 اتمام ثبت نام : 1396/06/09 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

جزوات کنکوررياضي دوره2

شروع ثبت نام : 1395/06/09 اتمام ثبت نام : 1396/06/09 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکورتجربي دوره 2

شروع ثبت نام : 1395/06/01 اتمام ثبت نام : 1396/05/10 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکور رياضي دوره2

شروع ثبت نام : 1395/06/01 اتمام ثبت نام : 1396/05/10 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکوررياضي دوره1

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکورتجربي دوره1

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

جزوات کنکوررياضي دوره 1

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

جزوات کنکورتجربي دوره 1

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

آزمونهاي سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

جزوات سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

آزمونهاي سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

جزوات سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

آزمونهاي سال دهم

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

جزوات سال دهم

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال
دانش آموزان برتر
رتبه های برتر کنکور مجازی

سینا پورخرازی

رتبه 1 کنکوررياضي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

مهدی ربانی فرد

رتبه 2 کنکوررياضي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

آیدین رهبردادبخش

رتبه 3 کنکوررياضي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

نیما امیرجهادی

رتبه 1 کنکورتجربي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

زهرا جورابچی

رتبه 2 کنکورتجربي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

آیسان کاووسی

رتبه 3 کنکورتجربي دوره1
رتبه های برتر کنکور مجازی

مائده نریمانی

رتبه 1 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

نسترن فولادی

رتبه 2 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

جواد جدی

رتبه 3 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

ثمین ضابط

رتبه 1 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

فراز جدیری میرزاپور

رتبه 1 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

مسعود شفقی

رتبه 2 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

امین دائی سرخابی

رتبه 3 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

هلیا بنده حق

رتبه 3 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

همایون ناظر خسروشاهی

رتبه 1 کنکورتجربي دوره 2
رتبه های برتر کنکور مجازی

عسل یوسفی

رتبه 2 کنکورتجربي دوره 2
رتبه های برتر کنکور مجازی

فهام افتخاری

رتبه 3 کنکورتجربي دوره 2
رتبه های برتر کنکور مجازی

آیسان سمسامی

رتبه 1 کنکور رياضي دوره2
رتبه های برتر کنکور مجازی

بهارک غروی

رتبه 2 کنکور رياضي دوره2
رتبه های برتر کنکور مجازی

آرزو برق لامع

رتبه 3 کنکور رياضي دوره2