امروز پنجشنبه 04 شهريور 1395
ورود اعضا
نام کاربری : رمز ورود : رمز خود را فراموش کرده اید؟

دوره های آزمون مجازی

کنکور96 رياضي دوره اول

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

کنکور96تجربي دوره اول

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

جزوات کنکوررياضي دوره اول

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

جزوات کنکورتجربي دوره اول

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 20 حق ثبت نام : 500,000 ریال

آزمونهاي سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

جزوات سال سوم رياضي

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

آزمونهاي سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

جزوات سال سوم تجربي

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

آزمونهاي سال دهم

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال

جزوات سال دهم

شروع ثبت نام : 1395/04/14 اتمام ثبت نام : 1396/04/14 تعداد آزمونها : 10 حق ثبت نام : 300,000 ریال
دانش آموزان برتر
رتبه های برتر کنکور مجازی

سینا پورخرازی

رتبه 1 کنکور96 رياضي دوره اول
رتبه های برتر کنکور مجازی

آیدین رهبردادبخش

رتبه 2 کنکور96 رياضي دوره اول
رتبه های برتر کنکور مجازی

مجتبی صادقیان

رتبه 3 کنکور96 رياضي دوره اول
رتبه های برتر کنکور مجازی

نیما امیرجهادی

رتبه 1 کنکور96تجربي دوره اول
رتبه های برتر کنکور مجازی

پارسا عبدی

رتبه 2 کنکور96تجربي دوره اول
رتبه های برتر کنکور مجازی

فلور بهرامی

رتبه 3 کنکور96تجربي دوره اول
رتبه های برتر کنکور مجازی

مائده نریمانی

رتبه 1 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

نسترن فولادی

رتبه 2 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

جواد جدی

رتبه 3 آزمونهاي سال سوم تجربي
رتبه های برتر کنکور مجازی

ثمین ضابط

رتبه 1 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

فراز جدیری میرزاپور

رتبه 1 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

مسعود شفقی

رتبه 2 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

هلیا بنده حق

رتبه 3 آزمونهاي سال دهم
رتبه های برتر کنکور مجازی

امین دائی سرخابی

رتبه 3 آزمونهاي سال دهم